O nás

Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu. Antoine de Saint-Exupéry

Terapeutické centrum KOGNITERA poskytuje psychologické poradenství a terapii pro dospělé a seniory. Zaměřujeme se na problematiku těžkých životních situací, řešení partnerských či osobních krizí, starostí v zaměstnání a problémů spojených se stářím.

Mezi nejčastější obtíže našich klientů patří problematika mezilidských vztahů, zvládnutí náročných pracovních a životních situací; krizí, psychosomatické obtíže, nespavost, fobie; úzkostné, panické a depresivní stavy; obezita a mnoho dalších. Z výzkumu vyplývá, že až 31 % české populace se někdy v průběhu života potýkalo s depresí.

Naše centrum se také věnuje psychologickému poradenství spjatému se stárnutím. Poskytujeme konzultace pro seniory, které jsou zaměřeny na aktivní zvládnutí této problematiky, zvýšení kvality života a přispívají k udržení dlouhodobé soběstačnosti.


TERAPEUTI

Mgr. Silvie Johanidesová
Atestovaný klinický psycholog


Od roku 2008 působí jako psycholog na neurologické klinice Thomayerovy nemocnice. Dříve pracovala jako psycholog pro Fond ohrožených dětí. Věnuje se kognitivně behaviorální psychoterapii a neuropsychologii.

Profesní historie
09/2017 – dosud KOGNITERA (Poliklinika Pod Marjánkou) – Kognitivně behaviorální terapie.
01/2008 – dosud Thomayerova nemocnice (Neurologická klinika 3 LF UK) - Psychologická a neuropsychologická diagnostika, poradenství a psychoterapie KBT.
10/2007 - 2009 F.O.D. - Psychologická diagnostika a terapie zaměřená na týrané a zneužívané děti.

Vzdělání
2018 Funkční specializace v systematické psychoterapii.
2017 Atestace v oboru klinické psychologie.
2012 - dosud 1. lékařská fakulta UK v Praze, Ph.D. studium - obor neurovědy.
2002 – 2007 Karlova univerzita, Praha, fakulta filozofická – obor psychologie (specializace – klinická psychologie)

Další vzdělání (vybrané kurzy)
2010 - 2012 certifikovaný kurz v Rorschachově metodě.
2010 - 2011 certifikovaný kurz MMPI-2.
2009 - 2013 pětiletý psychoterapeutický výcvik v kognitivně-behaviorální terapii

Publikační činnost

1/ Johanidesová S, Rusina R, Houška P, Keller J, Matěj R. Alzheimer's Disease Manifesting as Corticobasal Degeneration - Case Report. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012;75/108(3): 373-377.

2/ Rusina R, Johanidesová S, Holmerová I, Mašek M, Matěj R. Forgetfulness and walking difficulties with a surprising conclusion. Neurologie pro praxi, 2012.

3/ Matěj R, Kovacs G, Johanidesová S, Keller J, Matějčková M, Nováková, Šigut V, Keller O, Rusina R. Progressive supranuclear palsy syndrome in genetic Creutzfeldt-Jakob disease with R208H PRNP mutation. Movement Disorders, 2012;27:476-479.

4/ Matěj R, Gabor Geza Kovacs, Johanidesová S, Rusina, R. Genetic Creutzfeldt-Jakob disease with R208H mutation presenting as progressive supranuclear palsy. Movement Disorders 27(4):476-9. April 2012

5/ Rohan Z, Parobková E, Johanidesová S, Koukolík F, Matěj R, Rusina R. Human Prion Diseases in the Czech Republic-10 Years of Experience with the Diagnosis. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 76(3):300-306. January 2013

6/ Bolceková, E., Čechová, K., Marková, H., Johanidesová, S., Štěpánková, H., & Kopeček, M. (2014). Criterion validity of the Bicycle Drawing Test in patients with cognitive deficit. In H. Štěpánková & R. Šlamberová (Ed.), Stárnutí 2014: Sborník příspěvků z Gerontologické mezioborové konference 3. LF UK v Praze, 24. - 25. října 2014 (s. 10–18). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta.

7/ Johanidesová S, Bolceková E, Štěpánková H, Preiss M. The Five Point Test – A Test of Nonverbal Fluency: Normative Data for Adults. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77/110(6): 704-713

8/ Johanidesová S. Neuropsychological assessment of neurodegenerative diseases. In Rusina R, Matěj R. Neurodegenerativní onemocnění. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3300-8.

9/ Johanidesová S., Marková J., Storey K. Kognitivní poruchy u vybraných revmatických systémových onemocnění. Neurol. pro Praxi, 2016; 17(3): 149-52

10/ Storey K, Johanidesová S, Matěj R, Keller J, Rohan Z, Rusina R. FTLD-TDP and progressive supranuclear palsy in comorbidity – a report of two cases with different clinical presentations. Neurocase 23 (1), 5-11. 2016 Dec 03

11/Bolceková E., Čechová K., Marková H., Johanidesová S., Štěpánková H., Kopeček K.: Kresba jízdního kola – validizační studie pro starší českou populaci. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(4): 416-423. ISSN: 1210-7859; 1802-4041.

12/Rusina R., Netuka D., Johanidesová S., Smětáková M., Mouchová Z., Matěj R.: Superficial bedside brain biopsy can be a safe and practical approach to confirm a rare form of prion disease in cerebellar ataxia: a case study. Journal of the Neurological Sciences, April 15, 2017 Volume 375, Pages 73–75.

13/ Ehler E, Pipka M, Meleková A, Mandysová P, Johanidesová S, Matěj R, Rusina R: The Heidenhain variant of Creutzfeldt-Jakob disease and concomitant tau pathology: A case report. Neurol Neurochir Pol. 2017 Mar - Apr;51(2):197-200.

14/ Tesař A., Keller J., Kukal J., Johanidesová S., Rohan Z., Matěj R., Rusina R.: Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome presenting as familial Creutzfeldt-Jakob disease. A case report and review of the literature. Rozpracováno.


Mgr. Anna Rosenbergová
Trenér kognitivních funkcí


vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obor učitelství 2. stupně). Nyní působí jako trenér kognitivních funkcí.

Vzdělání
2006 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Mgr. studium

Další vzdělání
2016 Certifikovaný kurz trénování paměti

SLUŽBY

(1) Psychologické poradenství pro dospělé - KBT

Neznepokojují nás věci samotné, ale naše mínění o nich. Epiktétos

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je jeden z nejdůležitějších směrů současné psychoterapie, který se zaměřuje na analýzu a změnu v oblasti myšlení a chování. KBT je krátkodobá, strukturovaná psychoterapie, která řeší konkrétní problémy a potíže, k čemuž využívá řadu psychologických metod. Kognitivně behaviorální terapie je považována za jednu z nejúčinnějších metod u řady psychických poruch a problému (např. úzkostné poruchy, deprese, poruchy chování u dětí, sexuální dysfunkce, závislosti, poruchy příjmu potravy, manželské a rodinné problémy, chronické somatické nemoci, poruchy osobnosti atd.).KBT je vědecká, její předností je prokázaná účinnost na velkém množství pacientů, kteří byli dlouhodobě sledováni. KBT může být efektivní nástroj pro kohokoliv, kdo se chce naučit lépe zvládat stresující a náročné životní situace.


Jak terapie probíhá?

(2) Psychologické a terapeutické služby pro seniory

Mezi naše klienty patří jak senioři ohrožení demencí, senioři trpící neurodegenerativním onemocněním (např. Alzheimerovou nemocí), tak zdraví aktivní senioři, kteří chtějí zvýšit kvalitu života či trénovat paměť. Mezi nejdůležitější rizikové faktory demence patří kromě věku dědičná zátěž, deprese a mírná kognitivní porucha. U pacientů s mírnou kognitivní poruchou a u seniorů s depresí je velmi vysoká pravděpodobnost rozvoje demence, proto je třeba s touto populací proaktivně pracovat.


Psychologické poradenství pro seniory

Většina lidí odchází kolem 60. roku života do důchodu, čímž se výrazně mění způsob jejich života. Dobrý průběh této životní etapy výrazně ovlivňuje to, zda je společensky zapojen (partner, děti, vnoučata, širší rodina, přátelé), zájmy, soběstačnost a aktivní přístup k životu. Člověk si přivyká na jiný denní režim, nachází nová uplatnění a učí jinak využívat svůj volný čas. S těmito změnami se mohou objevit pocity izolovanosti, neužitečnosti, změny nálad atd. Cílem psychologických konzultací je zaměřit se na aktivní zvládání stárnutí a zvýšení kvality života, což může významně přispět k dlouhodobému udržení soběstačnosti.


Psychologické poradenství pro seniory trpící demencí a jejich rodiny

Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova choroba, dále pak například vaskulární demence, demence s Lewyho tělísky a frontotemporální demence. Tyto neurodegenerativní onemocnění způsobují zhoršování paměti, myšlení, řeči, pozornosti, zpomalení tempa, plánování, ale také změny osobnosti (povahových rysů).

Naše konzultace jsou zaměřeny na to, jak přistupovat k seniorům, kteří trpí neurodegenerativním onemocněním; jak zvládat náročnou péči; jak přistupovat k osobnostním změnám či poruchám chování, které jsou s těmito onemocněními spjaty a edukaci ohledně těchto onemocnění.Provoz centra

Služby poskytujeme v pracovní dny v rozsahu vyplývajícího z požadavků našich klientů (terapeutický provoz není provozován ambulantně, ale na objednání se klienta na konkrétní termín).

CENÍK

Poskytnutá služba Trvání Cena*
Individuální konzultace 50 minut 1000 Kč

*) Nejsme plátci DPH.


Pravidla sezení

Na sezení je nutné se předem objednat. Můžete tak učinit prostřednictvím objednávkového formuláře na znamylekar.cz, e-mailem nebo telefonicky (viz Kontakt).

Začátek a konec každého sezení je přesně stanoven, poněvadž terapeut má zpravidla klienty objednány za sebou. Pokud se klient dostaví později, končí se v čas, který byl předem dohodnut, sezení nelze posunout. Děkujeme za pochopení.

Platby probíhají hotově na konci každého sezení nebo po domluvě převodem na účet terapeuta.


Podmínky zrušení sezení

Objednaný termín konzultace je závazný. Pokud klient musí objednaný termín zrušit, učiňte tak prosím do 24 hodin před domluvenou konzultací, jinak je třeba sezení uhradit v plné výši.

KONTAKT

Adresa ordinace

Terapeutické centrum KOGNITERA

Poliklinika Pod Marjánkou
     Pod Marjánkou 1906/12
     169 00 Praha 6
776 206 620
info@kognitera.cz

profil na znamylekar.cz

Dopravní spojení

Autobusem

- linka číslo 180 - zastávka Břevnovská

- linka číslo 184 - zastávka Břevnovská

Tramvají

- linka číslo 22 - zastávka Drinopol nebo U kaštanu

- linka číslo 25 - zastávka Drinopol nebo U kaštanu

Automobilem:
- k parkování využijte parkovací stání v ulici Pod Marjánkou (modré parkovací zóny, parkovací automat) nebo v ulici Kolátorova (modré parkovací zóny)

Mapa